Om bloggen / About

Her på bloggen deler jeg opskrifter og eksperimenter fra mit køkken. Mine indslag er sæsonbetonede og jeg bestræber mig på at få delt mine kokkerier jævnligt. I perioder med dårlig tid til skriverier suppleres med fotografiske indslag fra livet.

Det engelske hjørne er stedet hvor mine ikke-dansktalende venner og familiemedlemmer rundt omkring i verden kan kigge forbi, og jeg kan dele sødt, surt og salt fra livet i mit køkken med dem.

Jeg er vokset op med en hel lille vifte af forskellige madtraditioner. Som barn fik jeg mad fra tre forskellige solide traditioner - den gode danske med friske råvarer og alting lavet fra bunden, det franske landkøkken, og det indiske køkken. Siden er det persiske køkken kommet til, og så har jeg igennem en årrække lavet sporadiske ekskursioner udi det italienske. På bloggen springer jeg glad rundt mellem de forskellige madtraditioner, uden andet system end at et måltid skal hænge smagsmæssigt og stilistisk sammen, så jeg holder mig normalt til ét køkken ad gangen.

NB: Mine opskrifter indeholder vegetabilsk margarine i stedet for smør, og sojaprodukter eller andet vegetabilsk i stedet for mælkeprodukter. Det skyldes at 3/4 af husstanden lider af komælks-intolerance, hvilket vi er kede af, men dog finder os tilrette med. Den vegetabilske margarine i bloggens opskrifter kan ofte med fordel erstattes af smør hvis man er så heldig at tåle det, især i bageopskrifterne. Ligeledes kan du i stedet for sojadrik, mandelmælk, osv. bruge mælk. Opskrifter med sojafløde og soja-piskefløde vil ikke altid fungere med en simpel erstatning, men prøv dig frem - det gør jeg alligevel med alle mine opskrifter på sojabasis.

Udover min opskriftsblog har jeg også en tegneblog på engelsk, og bidrager desuden til den internationale skitseblog Urban Sketchers.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til opskrifter og indlæg på bloggen, er du velkommen til at skrive til mig.

Velkommen!


About this blog

On this blog I share recipes and experiments from my kitchen. My entries are seasonal and I aim at sharing my cooking on a regular basis. During periods with lack of time for writing, the recipe posts may be replaced by photographs from daily life.

The English Corner is where my non-Danish speaking friends and family members around the world can stop by, and I can share the sweet, salt, and sour from the life in my kitchen with them.

I grew up with a small selection of different cuisines. As a child I had meals from three different solid backgrounds – the traditional Danish cooking, done from scratch using quality products, the French regional cooking, and Indian regional cooking. Since then the Persian cuisine has joined the rest as a stable inspiration in my home, and I have lately also been making sporadic excursions into Italian cooking. On the blog I post a jumble of recipes from all these traditions, with regard only to making each meal work as a whole, so I usually stick to one culinary background per entry.

NB: My recipes use dairyfree margarine rather than butter, and soy products or other vegan substitutes instead of dairy products. This is due to ¾ of my household suffering from cows-milk intolerance, which we find rather regrettable but strive to accommodate. The dairyfree margarine can often to advantage be exchanged for butter, especially in the recipes for baked goods, if you are so lucky as to not suffer any dairy intolerance or allergy. Likewise you can use milk instead of soy milk, almond milk, etc. When it comes to recipes using soy cream and soy whipping cream a simple swap will not always work, but go ahead and experiment – that’s what I do with all my soy based recipes.

Apart from my cooking blog I also keep an Artlog in English, and contribute to the international sketch-blog Urban Sketchers.

If you have any questions or comments regarding recipes and entries on the blog, just leave me a comment and I’ll get back to you.

Welcome!