fredag den 12. februar 2010

Mad, kunst og hele bloggeriet

Jeg har aktiveret Google Analytics på mine Blogger blogs, og der er sådan et smart kort der viser hvor i verden de besøgende klikker ind på bloggen fra. I aftes sad jeg og chattede med min svigerinde i Iran, hvor bloggen ikke havde nogen besøgende fra, og så kunne jeg lige minde hende om det her sted, hvor jeg jo netop også skriver på engelsk for bl.a. hendes skyld. Det er fantastisk at man sådan næsten kan være i stue sammen i flere tusinde kilometers afstand når man chatter, og det er jo også meget det bloggeriet og de online fotoalbum handler om - at man kan dele episoder og oplevelser fra sit liv med folk man ellers ikke sådan lige løber sammen med i det daglige.

Sketching on Place de la Liberation

Samtidig er en blog også et offentligt sted, hvor alle og enhver kan dumpe ind og se sig omkring. Bloggen her har altovervejende danske besøgende. Næst på listen rent antalsmæssigt er klik fra USA, men det er forsvindende få udenfor landet der kigger med trods The English Corner. Min tegneblog derimod har besøgende fra alle kontinenter, og lidt flere fra USA end DK, de to største hjemlande på blog-kortet.

blendet

Jeg har tænkt lidt over hvordan jeg bruger mine blogs og der er helt klart forskel. Kokkebloggen er et kig ind i mit køkken herhjemme, og jeg har ingen faglighed på spil i det jeg skriver om her - det er for sin vis en invitation til at kigge forbi ved køkkenbordet, klappe katten og få en opskrift med hjem. Med tegnebloggen bliver det lidt noget andet, og for mig er den mere en slags arbejds-logbog. Så hvor kokkebloggen er et kig ind i hjemmet, er tegnebloggen et kig ind i kunstnerens værksted, og Google Analytics fortæller mig at der er langt større interesse for det første end for det sidste, hvem der så kan forstå det.

sketching

I hvert fald er det hyggeligt at kigge ind på Google Analytics i dag og se, at bloggen her har haft besøg fra Iran - måske bliver mine opskrifter nu prøvet af i køkkenet i Ahvaz.

Kig forbi!The English Corner

I activated Google Analytics on my Blogger blogs, and it has this nifty map that shows where visitors are accessing the blog from. Last night I was chatting with my sister-in-law in Iran, where the blog has no visitors from, and I took the opportunity to remind her of this place where I try to post my recipes in English as well as Danish expressly in order to share with her, amongst others. It’s amazing how one can practically be in the same room across thousands of kilometers when chatting, and that is also very much what the blogging and the online photo albums are about – sharing events and experiences from life with people one doesn’t otherwise run into on a daily basis.

Spring cleaning in the garden

At the same time a blog is also a public place where anyone can drop by and have a look around. This blog is visited almost exclusively by people in Denmark. Next by numbers are visits from the US, but the numbers of visitors from outside Denmark is really quite negligible, despite The English Corner. My art blog on the other hand has visitors from all continents, and a few more from the US than from Denmark, the two major origins of clicks on that blog’s map.

klar

I’ve been thinking a bit about how I use these two blogs, and there are obvious differences. The recipe blog is a peek into my home kitchen, and there are no professional elements at work in what I write about here – it is simply an invitation to drop by my kitchen, give the cat a cuddle, and bring a recipe home with you. The art blog is slightly different, and for me it is more like a studio log-book. So, where the recipe blog is a peek into my home, the art blog is a peek into the artist’s studio, and Google Analytics tells me that there is a much greater interest in the former than in the latter, understand it who may.

Drawing seeds

In any case, it is really nice to look in on Google Analytics today and see that this blog has had a visitor from Iran – perhaps my recipes are now being tried out in the kitchen in Ahvaz.

Drop by!

5 kommentarer:

 1. i like your recipes but i love your artwork.

  SvarSlet
 2. Thanks Mina, I feel the same way about my cooking versus my art :)

  SvarSlet
 3. i am from canada and recently found your blog via recipe maven on LJ. i am going to be travelling to denmark next year for an exchange so it has been wonderful to come across a cooking blog. i don't know very much about the danish diet, and will continue reading your blog so i can learn more!

  SvarSlet
 4. Hello Anonymouse from Canada, I'm glad you enjoy my cooking blog :)
  My kitchen is a lot more international than the average Danish kitchen, and I also spend much more time on my cooking than most, but you can still find a number of the more traditional Danish meals on here. Lots of Danes also dabble in Italian and/or Asian cuisine, at least the quick recipes.
  I hope you enjoy your stay in Denmark, and I'm sure you won't starve while you're here ;)
  Check out my Artlog-blog for a different kind of entries, some of them also reflecting aspects of living in Denmark (it's in English).

  SvarSlet
 5. Thank you for the response -- I will continue following. As a vegetarian, I am curious how I will fare. I don't eat fish either, but am totally open to everything as long as it doesn't have eyes.

  SvarSlet